Технічні аспекти відео-маркетингу та інновацій інтернет-бізнесу

В даний час вимоги пред’являються до кваліфікації ІТК – фахівців, постійно посилюються і, відповідно, підвищуються вимоги до якості їх навчання. Тому важливо взаємодія освіти і бізнесу, яке допомагає забезпечувати ефективну і оперативну передачу фундаментальних знань з науки в високотехнологічний бізнес і передачу технологічних знань від бізнесу в систему освіти. У зв’язку з цим, сучасний університет зв’язку повинен являти собою навчально-науково-виробничий комплекс з навчальними центрами, який бере участь у роботі операторських компаній зв’язку і входить до співдружності з іншими вузами зв’язку з метою формування єдиного освітнього простору України на основі сучасних інфокомунікаційних технологій.

        В університеті під час навчання у відповідності з навчальним планом підготовки фахівців напряму «Радіотехніка» передбачається для студентів проведення практичних занять на провідних підприємствах і установах галузі зв’язку та операторів мобільного радіозв’язку. Так, з другого семестру почалися практичні заняття для студентів групи РТД-31 з дисципліни «Основи телебачення та телевізійні системи» на обладнанні телеканалу Інтер з поглибленим вивченням технічних аспектів відео-маркетингу та інновацій інтернет-бізнесу.

В ході занять під керівництвом Шупика Євгена Валентиновича вивчаються практичні аспекти принципів побудови і функціонування сучасних цифрових комплексів мовлення з використанням локальних комп’ютерних радіомереж, а також технології відео виробництва і випуску в ефір, моделювання технологічних процесів в сучасних цифрових відеоінформаційних системах.

Сайко В.Г. 249-25-04