ВНЗ

Военный институт телекоммуникаций и информатизации

2

Военный институт телекоммуникаций и информатизации

k-59ВІТІ  здійснює набір на підготовку офіцерських кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за наступними напрямами та спеціальностями підготовки:

Комп’ютерні науки 6.059101, Спеціальності: 7.05010181, 8.05010181 Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення (форма навчання денна та заочна);

Системна інженерія 6.050201, Спеціальність: 7.05020181 Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням (форма навчання денна);

Телекомунікації 6.050903, Спеціальності: 7.05090381, 8.05090381 Системи та комплекси військового зв’язку, 7.05090301, 8.05090301 Інформаційні мережі зв’язку(форма навчання денна та заочна);

Військове управління 6.160101, Спеціальність: Управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку (форма навчання денна);

Безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101, Спеціальність: 7.17010181 Безпека інформації в спеціальних інформаційних системах (форма навчання денна);

Системи технічного захисту інформації 6.170102 Спеціальність: 7.17010281 Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки (форма навчання денна та заочна).

Радіотехніка 6.050901.

Також ВІТІ здійснює набір на підготовку цивільних фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

Напрямами підготовки та спеціальності:

Телекомунікації 6.050903, Спеціальність: 7.05090301, 8.05090301 Інформаційні мережі зв’язку (форма навчання денна та заочна);

Системи технічного захисту інформації 6.170102, Спеціальність: 7.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки (форма навчання денна та заочна).

Структурні підрозділи інституту

факультет Телекомунікаційних систем та мереж;

факультет Інформаційних технологій в системах управління;

факультет Засобів Захисту інформації;

факультет Військової підготовки;

відділення підготовки фахівців за контрактом;

науковий центр зв’язку та інформатизації;

військовий коледж сержантського складу ВІТІ ;

На 4 факультетах та 17 кафедрах інституту готують фахівців з повною вищою освітою для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби зовнішньої розвідки України.

В інституті сформовані і активно працюють 9 наукових шкіл, які відповідають спеціальностям підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

Науковий потенціал інституту складає: Заслужених діячів науки і техніки України — 4; Заслужених працівників народної освіти України — 2; Лауреатів Державної премії України — 2; Академіків галузевих академій — 2; Докторів наук — 15; Професорів — 16; Кандидатів наук — 69; Доцентів та старших наукових співробітників — 47.

Навчальний процес у ВІТІ інтегровано в навчальний процес Державного універститету телекомунікацій. Викладання частини навчальних дисциплін циклу гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки здійснюють науково-педагогічні працівники університету.

У військовому інституті створено всі необхідні умови для здійснення навчально-виховного процесу — 3 навчальних корпуси, 23 комп’ютерних класів, 17 лекціних аудиторій, оснащених сучасною телекомунікаційною технікою; 121 спеціалізованих класів за напрямами підготовки, навчально-тренувальний комплекс для відпрацювання питань практичної підготовки курсантів та студентів на засобах зв’язку і АСУ, 2 студентські гуртожитки.

Також для проведення спортивно-масової роботи в інституті є в наявності: стрілецький тир, три спортивні зали, два спортивних містечка, смуга перешкод.

Курсанти інституту проживають в гуртожитках та мають змогу користуватися об’єктами комлексу громадського харчування, які розташовані на території інституту.

Випускники Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  отримують диплом загальнодержавного зразку Державного університету телекомунікацій.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1

Тел.: (044) 288-86-60, 280-68-65, 280-48-76, 280-31-90 Факс: (044) 288-93-49

Черговий інституту: (044) 280-59-67

Комутатор: (044) 280-58-57

E-mail: viti@viti.edu.ua

http://www.viti.edu.ua/

2 Comments

  1. … [Trackback]

    […] Here you will find 33499 additional Information to that Topic: portaltele.com.ua/s3-edu/edu/2010-04-18-17-32-26.html […]

  2. … [Trackback]

    […] Find More on that Topic: portaltele.com.ua/s3-edu/edu/2010-04-18-17-32-26.html […]

Leave a reply