ОфіційніПодії

Інформаційно-комунікаційні технології: реформи і розвиток

0

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології є одним з найбільш важливих чинників  стимулювання економічного   зростання та зайнятості населення, розширення конкуренції і, як наслідок, – сприяння подоланню «цифрової ізоляції», як соціальної, так і географічної.

Нарешті! Багато доповідачів, серед яких депутати, голови комітетів та бізнес-асоціацій ІТ-сфери, акцентують увагу на головній тезі: “Розвиток економіки країни та країни в цілому напряму залежить від рівня впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційної галузі.”

Цікаво, що однією із головних причин повільного розвитку та впровадження рішень ІКТ є низька підтримка уряду, а в деякій мірі і проста бездіяльність. За останні роки ми все більше відстаємо по розвитку і впровадженню ІКТ.

Сьогодні, є лише одна надія, що керівництво нашої країни буде всебічно сприяти розвитку ІКТ та максимально оптимізувати процеси впровадження рішень даної галузі! Лише так ми зможемо стати не просто країною, яка має інтелектуальний потенціал, який, на жаль, реалізується за кордоном, а дійсно могутньою розвиненою ІТ-державою!

Саме рівень технологічного розвитку визначає не тільки економічний потенціал країни та якість життя її громадян, а також роль і місце цієї країни в глобальному суспільстві, масштаби та перспективи її економічної та політичної інтеграції з усім світом.

Необхідно також зазначити, що все більше процес взаємодії держави, бізнесу, науковців та громадян  відбувається з застосуванням ІКТ і саме від стабільності функціонування та розвитку ІКТ-галузі залежить суспільне порозуміння в країні та створення передумов для сталого зростання економіки.

222

Тому, враховуючи динаміку розвитку ІКТ-галузі та необхідність впровадження інноваційних форм навчання при підготовці фахівців  за напрямом «Мобільні та телевізійні системи мультимедійних технологій передачі», співробітники  кафедри радіотехнологій прийняли участь 3 лютого в парламентських слуханнях на тему:  Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України.

Завідувач кафедри радіотехнологій Д.т.н., проф. Сайко

Читати також

Коментарі

Залишити відповідь