Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у світі

Міжнародна спілка електрозв’язку (ITU) щороку готує звіти про розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Дані про розвиток ІКТ (індекс розвитку ІКТ –  IDI) наводяться як в цілому у світі, по регіонам, так і по усім країнам світу, в тому числі і в Україні.

Розвиток оцінюється сумарним показником, який враховує 11 показників за трьома групами: доступ до ІКТ (наприклад, кількість контрактів на рухомий зв’язок на 100 мешканців, обсяг міжнародного трафіка Інтернет в розрахунку на одного мешканця), використання ІКТ (наприклад, доля осіб, що користуються Інтернет), навички роботи з ІКТ (наприклад, охоплення населення вищою освітою, %).

Деякі дані зі звіту наведені нижче на графіку та таблицях.

Глобальні зміни у головних сегментах ІКТ2015

Таблиця 1. Дані про індекс розвитку ІКТ по країнам світу.

 

2015-1

2015-2

2015-3

2015-4

Таблиця 2. Країни СНД. Індекс розвитку ІКТ, 2015 р.2015-5